Facebook

Kredyty inwestycyjne

Kredyty inwestycyjne przeznaczone są na finansowanie inwestycji odtworzeniowych i inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw. Pozwala na inwestowanie w rozwój firmy bez konieczności zamrażania jej własnych środków.

Przedmiotem finansowania może być:

  • Finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych poniesionych ze środków własnych klienta
  • Finansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizacja istniejących środków trwałych
  • Finansowanie innych zobowiązań inwestycyjnych klienta
  • Zakup lub refinansowanie zakupu maszyn, urządzeń, pojazdów.

Kredyt może być udzielony w PLN, EUR, CHF i USD. 

Kredyt hipoteczny dla małych i średnich przedsiębiorstw

Kredyt hipoteczny jest finansowaniem długoterminowym (zwykle do 30 lat). Udzielany na sfinansowanie inwestycji w nieruchomości.

Celem kredytowania może być: 

  • zakupu na rynku pierwotnym lub wtórnym, lokalu lub budynku wraz z gruntem i wyposażeniem, który będzie wykorzystywany do wykonywania działalności 
  • Na finansowanie zakupu gruntów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej
  • budowy, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu, adaptacji lub modernizacji nieruchomości na potrzeby wykonywania działalności
  • spłata zadłużenia w innym banku przeznaczonego na w/w cele
Umów się
z naszym doradcą
Umów się z naszym ekspertem
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2022-05-27
USD 4,2966 -0,52%
EUR 4,6102 -0,07%
CHF 4,4814 -0,42%
GBP 5,4209 -0,09%
Wspierane przez Money.pl